zondag 13 december 2009

Milieuhoofdstad

Enkele weken geleden hadden Amerika en China de klimaattop in Kopenhagen al gezamenlijk dood verklaart, maar het lijkt nu allemaal toch nog redelijk positief te gaan eindigen. Europa beloofde vrijdag 7,2 miljard klimaatsteun aan de ontwikkelingslanden en er lijken ook klimaatdoelen gesteld te gaan worden. De race is echter nog niet gelopen, er kan deze week nog veel gebeuren.
Ondertussen deed het mij eraan denken dat Stockholm in 2010 de eerste Europese Green Capital is. De Europese Commissie riep deze titel in het leven om uitwisseling van ideeën tussen Europese steden te stimuleren. 80% van de Europeanen woont in steden, dus als die iets aan hun CO2 uitstoot kunnen doen en hun luchtkwaliteit kunnen verbeteren dan tikt dat aan.

Stockholm wordt de eerste Europese milieuhoofdstad vanwege haar lange traditie van milieuprogramma's en -plannen, bovendien is het milieubeleid verplicht geïntegreerd in alle andere beleidsterreinen. Verder heeft de stad de CO2 uitstoot per inwoner met 25% weten te verminderen sinds 1990 en heeft ze als doel in 2050 volledig onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

Ik moet ook zeggen dat Stockholm voor de inwoner overkomt als een groene en schone stad. Deels heeft dat er natuurlijk mee te maken dat ze hier de ruimte hebben en hun 800.000 inwoners over een groot oppervlak verspreid hebben, maar ook als je daar rekening mee houdt doet de stad veel. Het openbaar vervoer is grotendeels CO2 neutraal. Er zijn tolpoorten ingevoerd waardoor het auto verkeer van en naar het centrum sterk is afgenomen. De meeste huizen worden verwarmd met stadsverwarming die vaak ook nog gestookt wordt met afval.

Vooral wat betreft fietsen kan Stockholm wat mij betreft nog een grote slag slaan. Vooral het centrum is erg fietsonvriendelijk ingericht met weinig vrijliggende fietspaden en een gebrek aan fietsroutes met goede doorstroming. Als dat toch eens echt goed geregeld zou worden...

Geen opmerkingen: